fbc
Blog
111
0

5 vecí, ktoré v kúpno-predajnej zmluve radšej dobre skontrolujte

V procese predaja a kúpy nehnuteľnosti je podpisovanie zmluvy zlomovým bodom. Pre predávajúceho a rovnako pre kupujúceho je to potvrdenie dohody o prevode vlastníckych práv k nehnuteľnosti. Presnejšie – písomné potvrdenie, keďže tak to ukladá zákon. Pri podpisovaní dokumentov treba byť vždy opatrný, no pri kúpnej zmluve to platí dvojnásobne.

Či už predávate alebo kupujete, poradím vám niekoľko kritických momentov, ktoré je dobré radšej dvakrát prekontrolovať.

Osobné údaje

Prvá vec, ktorú treba mať obzvlášť na zreteli, sú osobné údaje zúčastnených osôb. A áno, radšej dvakrát pozrite aj na váš dátum narodenia. Zďaleka tu nejde len o prípadné preklepy, vďaka ktorým sa môže celý proces predaja ešte značne skomplikovať. Viacnásobnou kontrolou môžete predísť prípadným zámerným chybám, či dokonca sa vyhnúť podvodu. Realitná prax potvrdzuje, že obozretný treba byť v každej fáze obchodu. Preto si od protistrany ten občiansky preukaz k nahliadnutiu pokojne vypýtajte ešte raz.

Údaje z listu vlastníctva

List vlastníctva hravo nájdete online na www.katasterportal.sk. V zmluve treba dať pozor na každú jednu položku – číslo bytu, poschodie (tu sa realita môže od údajov v katastri jemne líšiť), súpisné číslo, katastrálne územie, okres. Zrejme sa vám nestane, že namiesto bytu v Petržalke omylom kúpite byt v Prešove, no na údaje z LV budú zvlášť hákliví zamestnanci katastra. Aj drobný preklep vám zaručí, že váš návrh na vklad prerušia či dokonca rovno zamietnu.

Vlastnícke podiely

Ešte jeden dôležitý údaj z listu vlastníctva. Overte si, či je údajný majiteľ skutočne vlastníkom a či vlastní celú nehnuteľnosť, prípadne len nejakú jej časť. A platí to aj v prípade, že vy sám ste majiteľom. V praxi sa neraz prihodí, že až pri dvojitej kontrole LV majiteľ zrazu zistí, že byt, v ktorom býva, nie je tak celkom jeho, ale že tretina či dokonca polovica bytu patrí napríklad niekomu z rodiny…

Cena nehnuteľnosti

Opäť jeden z tých zásadnejších údajov. Je v zmluve uvedená suma, o ktorej sa hovorilo na obhliadke? Súhlasí číselný údaj so slovným variantom? Nepreskočia čiarka či nula niekam, kam nemala? A najmä: ak sa kúpa financuje z viacerých zdrojov, sedia jednotlivé sumy s finálnym súčtom? Áno, aj takáto zdanlivá drobnosť môže spôsobiť, že sa na katastrálny úrad budete vracať viackrát, než je potrebné.

Spôsob a termíny prevodu finančných prostriedkov

Táto časť je dôležitou najmä v prípade, že prostriedky potečú z viacerých zdrojov. Pre kataster to nebude podstatné, zaujímať to však určite bude napríklad banku, ktorá poskytuje hypotekárny úver.

Ako a dokedy sa tá-ktorá časť financií dostane na účet kupujúceho, je potrebné v zmluve detailne a zrozumiteľne uviesť, aby sa predišlo nepríjemným situáciám. Takisto treba uviesť, ak prostriedky pôjdu prostredníctvom tretej osoby, napr. formou notárskej úschovy.

Záverom

Akokoľvek by sme to chceli zjednodušiť, problematika kúpno-predajných zmlúv nie je témou na jedno poobedie. Okrem týchto bodov, ktorým by ste mali venovať zvýšenú pozornosť, ďalšie náležitosti zmlúv upravuje Občiansky zákonník (konkrétne Zákon 182/1993 Z.z.) a v každom prípade je dobré mať tieto aspekty v zmluve v poriadku. Vyhnete sa tak mnohým nepríjemnostiam, či dokonca možným súdnym sporom.

Pre tieto dôvody klientom dôrazne neodporúčam, aby si zmluvy pripravovali sami, či sťahovali z internetu. Príprava právnych dokumentov patrí do portfólia služieb každého dobrého realitného sprostredkovateľa.

Pokiaľ by ste ohľadom prípravy zmlúv mali nejasnosti či otázky, samozrejme ma neváhajte kontaktovať.

Roman Weidinger

Tags: Blog

Podobné príspevky

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.
You need to agree with the terms to proceed

Najčítanejšie
Menu