Cenník a rozsah mojich služieb

Z mojich skúseností nadobudnutých od roku 2004 pri predaji nehnuteľností, odporúčam maximálnu dobu spolupráce, a to:

  • 2 – 3 mesiace – „A“ lokalita: BA I – Staré Mesto, BA II – Ružinov, BA IV – Karlova Ves, BA IV – Dúbravka, BA V – Čuňovo, BA V-Jarovce, BA V-Rusovce, BA V – Petržalka,
  • 3 – 5 mesiacov – „B“ lokalita: BA II –  Vrakuňa, BA II – Pod. Biskupice, BA III – Nové Mesto, BA IV – Lamač, BA IV – Dev. Nová Ves, BA IV – Devín,
  • 5 – 7 mesiacov – „C“ lokalita: BA III -Rača, BA III – Vajnory, BA IV – Záhorská Bystrica, Senec, Malacky a iné,
  • rodinných domoch odporúčam na 6 – 9 mesiacov,
  • pozemkoch odporúčam na 6 – 12 mesiacov.

Ak nehnuteľnosť v tomto období nepredám, spolupráca sa končí a vy nič neplatíte!

Odmena za moje služby

Sprostredkovateľskú províziu stanovujem:

Dohodou, vopred, a to na základe podpísanej Objednávky, pričom provízia za predaj sa odvíja od lokality nehnuteľnosti, a tým aj jej náročnosti (najmä časovej a nákladovej) na realizáciu predaja.

Uvediem príklad: byt v Petržalke predám rýchlejšie, ako byt vo Vajnoroch. S bytom, ktorý nie je v tak vyhľadávanom pásme, mám nižšie náklady, čiže aj províziu môžem mať nižšiu. A byt, ktorý je ťažšie predajný, má nastavenú vyššiu províziu.

Moja skúsenosť je taká, že byt na prízemí predám tak isto rýchlo, ako byt na poslednom poschodí.

„A“ lokalita: noví klienti 4% z predajnej ceny nehnuteľnosti, pričom existujúci klienti v prémiovom programe „Odmena za vernosť“ platia províziu vo výške 3% z predajnej ceny,

„B“ lokalita: noví klienti 5% z predajnej ceny nehnuteľnosti, pričom existujúci klienti v prémiovom programe „Odmena za vernosť“ platia províziu vo výške 4% z predajnej ceny,

„C“ lokalita: noví klienti 6% z predajnej ceny nehnuteľnosti, pričom existujúci klienti v prémiovom programe „Odmena za vernosť“ platia províziu vo výške 5% z predajnej ceny.

Kompletný cenník a rozsah realitných služieb určených predávajúcim nájdete tu…

 

V prípade servisu a poradenstva v oblasti nehnuteľnosti si účtujem:

  • poradenstvo: 35 € / 30 min. (vrátane posudku pre dedičské konanie),
  • vypracovaní nájomnej alebo podnájomnej zmluvy: 199 €,
  • vypracovanie kúpnej alebo darovacej zmluvy, cenník tu…

 Sprostredkovateľská provízia pri predaji a prenájme nehnuteľnosti je splatná po zrealizovaní celej obchodnej aktivity.
√ Cena je konečná, vrátane všetkých poplatkov.
 Ak nehnuteľnosť nepredám nič neplatíte!

Pozrite si výhody, ktoré získate v spolupráci so mnou

Zameriavam sa iba na výhradné zastúpenie klientov, pretože iba takto vám viem poskytovať kvalitné služby a servis.

Zoznámte sa s rozsahom služieb, ktoré poskytujem pri predaji:

√ profesionálna príprava nehnuteľnosti,
√ návrh stratégie predaja a stanovenie predajnej ceny,
√ zhotovenie profesionálnych fotografií širokouhlým fotoaparátom,
√ vyhotovenie propagačného videa,
√ vypracovanie individuálneho °Marketingového plánu na podporu predaja,
√ revízia inzerátu predávajúcim,
√ závesná plachta na nehnuteľnosti,
√ inzercia na 170 slovenských inzertných portáloch,
√ platená prioritná inzercia na vybraných portáloch,
√ ponuka záujemcov z internej databázy RK,
√ e-mail marketing,
√ tichí predaj vykonávanie obhliadok so záujemcami,
√ vykonávanie obhliadok so záujemcami mimo pracovného času,
√ vykonávanie obhliadok bez účasti predávajúceho,
√ propagácia SEO, publikovanie na zahraničných portáloch,
√ inzercia v printových médiach, štatistika záujmov,
√ vyhotovenie zmluvnej dokumentácie v advokátskej kancelárii,
√ vyhotovenie kúpnej zmluvy v cudzom jazyku,
√ osobná asistencia pri podpise zmluvy,
√ zabezpečenie vypracovania rezervačnej zmluvy,
√ úhrada poplatku pre katastrálne konanie v sume 66 €,
√ osobná asistencia pri preberaní nehnuteľnosti,
√ pravidelná komunikácia s predávajúcim dohodnutá v individuálnom °Marketingovom pláne,
√ kontrola platobnej disciplíny kupujúceho,
√ odhlásenie predávajúceho u dodávateľov energií a služieb, vrátane správcu a oddelenia miestnych daní a
poplatkov.

Súčasťou Objednávky je vami odsúhlasený Marketingový plán predaja nehnuteľnosti a cenová mapa. 

Porovnaj ponuky

Porovnať